Košík

Košík

Ostatné listnaté stromy

Zoradiť

Zobraziť
Opadavý listnáč, výška 5 m, žltozelený list, stĺpovitý, štíhly tvar, pôdy vlhké
Opadavý listnáč, výška 7-10 m, list zelený, biela kôra, pôdy záhradné, vlhké
Opad. listnáč, výška 2 m, biela borka, guľovitá koruna, pôdy vlhké
Opad. listnáč, výška 10 m, kvety žltošedej, pôdy suché, piesčité, ílovité
Opadavý listnáč, výška 8-12 m, list svetlo zelený na jeseň žltý, pôdy priepustné
Opadavý listnáč, výška 8-12 m, list svetlo zelený na jeseň žltý, pôdy priepustné
Opadavý listnáč, výška 8-12 m, list svetlo zelený na jeseň žltý, pôdy priepustné
Opadavé listnáče, výška 25 m, pôdy vápenaté, stačí zahr. Pôda
Opadavé listnáče, výška 25 m, pôdy vápenaté, stačí zahr. Pôda
Opadavé listnáče, výška 25 m, pôdy vápenaté, stačí zahr. Pôda
Opadavé listnáče, výška 25 m, pôdy vápenaté, stačí zahr. Pôda
Opadavé listnáče, výška 25 m, pôdy vápenaté, stačí zahr. Pôda