Košík

Košík

Listnaté dreviny

Zoradiť

Zobraziť
Drevitá liana, výška 4 m, kvet biely vonný, plod 3 cm, pôdy kyslejšie
psia baza, biedza
Opadavý listnáč, výška 5 m, žltozelený list, stĺpovitý, štíhly tvar, pôdy vlhké
Opadavý listnáč, výška 7-10 m, list zelený, biela kôra, pôdy záhradné, vlhké
Opad. listnáč, výška 2 m, biela borka, guľovitá koruna, pôdy vlhké
Opad. listnáč, výška 10 m, kvety žltošedej, pôdy suché, piesčité, ílovité
Opad. listnáč, výška 3 m, kvety zelenožlté, pôdy ílovité, vápenaté, piesčité
Opad. listnáč, výška 3 m, kvety zelenožlté, pôdy ílovité, vápenaté, piesčité
Listnáče kríky, výška 1m, šírka 1.5 m, pôdokryvna, pôdy čerstvé, pôdy ílovité, pôdy kamenisté priemerná záhradné pôda
Stálozel. listnáč, výška 0.2- 0.5 m, farba listu zelená, na jeseň vyfarbujú do ružových alebo purpurových odtieňov
Stálozel. listnáče, výška 0.8 m, listy zelenobiele, pôdy ílovité, záhradné
Stálozel. listnáče, výška 0.8 m, listy zelenobiele, pôdy ílovité, záhradné