Košík

Košík

Ihličnaté dreviny

Zoradiť

Zobraziť
Stálezel. ihličnan, výška 3 m, kvety žltohnedej, pôdy suché, vápenaté, záhradné
Stálezel. ihličnan, výška 20 m, kvety žltohnedej, pôdy suché, vápenatej
Stálezel. ihličnan, výška 1 m, kvety žltohnedej, pôdy bez vápnika, suché
kosodrevina
kosodrevina
Stálezel. ihličnan, výška 1 m, kvety žltohnedej, pôdy bez vápnika, suché
Stálezel. ihličnan, výška 4 m, kvety žltohnedej, pôdy suché, piesčité, záhradné
Stálezel. ihličnan, výška 4 m, kvety žltohnedej, pôdy suché, piesčité, záhradné