Košík

Košík

Ihličnaté dreviny

Zoradiť

Zobraziť
Stálezel. ihličnan, výška 12 m, modrošedé ihlice, úzky kužeľ. tvar, priepustná pôda
Stálezel. ihličnan, výška 12 m, modrošedé ihlice, úzky kužeľ. tvar, priepustná pôda
Stálezel. ihličnan, výška 12 m, modrošedé ihlice, úzky kužeľ. tvar, priepustná pôda
Ihličnaté dreviny, výška 5-7m, širka 1-2m, farba ihličia krémová a strieborná, piesočnato-hlinité, priepuste, kyslé pôdy
Vždyzelený ihličnan, výška 18 m, pôdy čerstvé, suché
Stálezel. ihličnan, výška 15 m, široko zaoblený tvar, živná, priepustná pôda
Ihličnaté dreviny, výška 0.6m, tvar je nepravidelne guľovitý a pripomína vankúš
Ihličnaté dreviny, výška 1m, farba je zelená s krémovými škvrnami, rast je pomalý
Vždyzelený ihličnan, výška 10 m, pôdy čerstvé, vápenaté, stačí zahr. Pôda
Ihličnaté dreviny, výška 0.7-1,2m, bielo až krémovo sfarbené končeky vetiev, má pyramidálne tvar
Vždyzelený ihličnan, výška 20 m, pôdy čerstvé, vápenaté, stačí zahr. Pôda
Vždyzelený ihličnan, výška 1-3 m, list zelený, pôdy záhradné, priepustné, kyslé