Košík

Košík

Ihličnaté dreviny

Zoradiť

Zobraziť
Vždyzelený ihličnan, výška 35m, pôdy záhradné, odvodnené
Vždyzelený ihličnan, výška 35 m, pôdy vápenaté, čerstvé, priepustné
Ihličnaté dreviny, výška 25m, bez vápnika, pôda čerstvá, pôdy priepustné
Ihličnaté dreviny, výška 25m, bez vápnika, pôda čerstvá, pôdy priepustné
Vždyzelený ihličnan, výška 1 m, pôdy bez vápnika, pôda čerstvá, priepustné
Vždyzelený ihličnan, výška 2 m, pôdy bez vápnika, pôda čerstvá, priepustné
Vždyzelený ihličnan, výška 20 m, pôdy bez vápnika, čerstvá, priepustné